Chirurgie-Digestive.com Docteur Paul Lachowsky
 
Chirurgie van het Gastro-Intestinaal Stelsel
Obesitas Chirurgie
Laparoscopie

Activiteit sites in de schoot van het CHIREC
Centre Hospitalier Inter-régional Edith Cavell

Nieuw Ziekenhuis van de Basiliek
Pangaertstreet 37
1083 Brussel

Tel.(0032).2.434.21.11.

Hôpital Delta
Boulevard du Triomphe
211 - 1160-Bruxelles
Tél. (0032).2/434.81.00.

Menu :

ENGLISH version Version FRANCAISE

eXTReMe Tracker


Laparoscopische Chirurgie > Introductie

Laparoscopie is vandaag de dag de logische keuze voor voorscheidene ingrepen in digestive heelkunde zoals zijn:

- de cholecystectomie (verwijderen van de galblaas)
- herstel van hiatale hernia (en van gastro-oesofagake reflux)
- herstel van een liesbreuk
- appendectomie (verwijderen van de appendix)
- colectomie (resectie van het coln voor
- obesitas chirurgie


De voordelen zijn veelvuldig :

- geringe postoperatieve pijn
- snel ontslag uit het ziekenhuis
- vroegtijdig hernemen van professionele activiteiten
- minimale esthetische schade
- weinig of geen risico's op laattijdige eventraties
- precisie in het chirurgisch handelen


De laparoscopie is een techniek die erin bestaat de abdominale holte te bereiken zonder grote littekens te veroorzaken op de huid. Noch de spierwand te openen.

De buikholte wordt bereikt via de trocars (geleidingsbuizen)  die, door kleine opening gemaakt in de huid, worden geplaatst, waardoor dan instrumenten voor de ingreep kunnen bewegen (optiek van de camera, schaar, pincet voor de dissectie)

Daar de peritoneale holte een virtuele ruimte is, wordt CO2 in deze holte geblazen via een trocar waardoor deze uitzet en een ruimte creëert om de ingreep uit te voeren.

De optiek is verbonden met een camera en een koude lichtbron

De camera projecteert het beeld van de buikholte op een televisiescherm (monitor)

espace de travail  colonne de coelioscopie

             werkruimte   laparoscopietoren

caméra et optique

camera en optiek

instruments et trocars

instrumenten en trocars

(om te vergroten klik op de figuren) 

 

                                  

 disposition des trocars

BELANGRIJKE OPMERKING: ondanks dat tegenwoordig de laparoscopie  eerste keus blijkt voor tal van abdominale ingrepen dient de klassieke benadering met het openen van de buikwand (laparotomie) steeds overwogen te worden:

- Bijvoorbeeld in een patiënt met contra-indicaties voor de laparoscopie door een slechte toestand (vb. belangrijke respiratoire insufficiëntie), of bij de noodzaak van meerdere abdominale ingrepen die de laparoscopische benadering ervan gevaarlijk zou maken.

- of tijdens een laparoscopische ingreep waarbij de technische moeilijkheid een laparotomie noodzakelijk maaktPersoonlijke gegevens : GSM : (0032).475.47.38.34