Chirurgie-Digestive.com Docteur Paul Lachowsky
 
Chirurgie van het Gastro-Intestinaal Stelsel
Obesitas Chirurgie
Laparoscopie

Activiteit sites in de schoot van het CHIREC
Centre Hospitalier Inter-régional Edith Cavell

Nieuw Ziekenhuis van de Basiliek
Pangaertstreet 37
1083 Brussel

Tel.(0032).2.434.21.11.

Hôpital Delta
Boulevard du Triomphe
211 - 1160-Bruxelles
Tél. (0032).2/434.81.00.

Menu :

ENGLISH version Version FRANCAISE

eXTReMe Tracker


Laparoscopische Chirurgie > Herstel van een hiatale hernia (en van gastro-oesofagale reflux)
HERSTEL VAN EEN HIATALE HERNIA (en van gastro-oesofagale reflux)

De verbinding tussen de slokdarm en de maag (cardia) wordt door sterke ligamenten op het diafragma verankerd. Op deze plaats gehouden kan de cardia als een klep werken die de passage van het voedsel naar de maag toestaat en de reflux van maagzuren naar de slokdarm voorkomt. Indien deze verankering wegvalt, dan zal cardia zich verplaatsen door de opening in het diafragma (Hiatus) met een verlies van haar klepfuncties. De maagzuren zullen dan terugvloeien naar de slokdarm -  de gastro-oesofagale reflux - dit veroorzaakt een inflammatie van de slokdarm dat zich manifesteert odv een branderig gevoel, een bittere smaak in de mond, en soms een droge hoest of een schorre stem.

Men spreekt van een sliding hernia van de oesofagus met reflux (zie figuur)

De behandeling bestaat uit het herplaatsen van de maag onder de diafragma, de hiatale opening aanspannen en een nieuwe anti-reflux klep maken. Hierbij wordt het bovenste deel van de maag over zichzelf gehecht rond de oesofagus, een zgn. Fundoplicatuur van 360 ° van Nissen (zie figuur) of van 270 ° van Toupet (foto)

Deze ingreep is van nut bij een onvoldoende of insufficiënte werking van zuursecretieremmers.

Deze ingreep is zeer courant en heeft zeer goede algemene resultaten op langere termijn met een verdwijnen van de symptomen in 90% van de gevallen.

De belangrijkste secundaire bijwerking van deze ingreep is het gevoel van een blok bij het eten (dysfagie) -vnl. voor vast voedsel - dat zich manifesteert na verloop van 6 tot 8 weken.

Voor deze ingreep zijn 5 trocar openingen nodig (zie figuur). Een ontslag kan meestal reeds na 48 tot 72 uur.

incisions  hernie hiatale par glissement

anatomie du cardia Radiographie: hernie hiatale par glissement

 orifice hiatal très élargi

 


valve anti-reflux de 360°valve anti-reflux de 360°

 

 valve anti-reflux de 270°

 

 (om te vergroten klik op de figuren) 

 Persoonlijke gegevens : GSM : (0032).475.47.38.34