Chirurgie-Digestive.com Docteur Paul Lachowsky
 
Chirurgie van het Gastro-Intestinaal Stelsel
Obesitas Chirurgie
Laparoscopie

Activiteit sites in de schoot van het CHIREC
Centre Hospitalier Inter-régional Edith Cavell

Nieuw Ziekenhuis van de Basiliek
Pangaertstreet 37
1083 Brussel

Tel.(0032).2.434.21.11.

Hôpital Delta
Boulevard du Triomphe
211 - 1160-Bruxelles
Tél. (0032).2/434.81.00.

Menu :

ENGLISH version Version FRANCAISE

eXTReMe Tracker


Laparoscopische Chirurgie > Colectomie (resectie van het colon )

De colectomie is de resectie van een min of meer breed deel van de dikdarm (of colon). Momenteel wordt deze meestal laparoscopische uitgevoerd.

Anatomie: het colon bestaat uit 4 segmenten: het rechter colon (stijgende deel) (1) met het caecum als basis (waarop zich de appendix bevindt) (2); het transvers colon (3); het linker colon (dalend deel) (4) en het sigmoid (5).

                - het rectum (6) en de anus (7)

                        anatomie du colon
                                                          anatomie van het colon

 De initiële indicaties voor laparoscopische colectomie zijn de goedaardige aandoeningen van het colon zoals sigmoïdale diverticulitis (fig. B en foto) en de inflammatoire aandoeningen (ziekte van Crohn). De indicaties hebben zich geleidelijk uitgebreid naar de kwaadaardige aandoeningen  (kankers, fig. C en foto) dankzij het verder ontwikkelen van de instrumenten, een betere beheersing van de technieken en de ervaring van de chirurgen en de literatuur, die de goede resultaten van de behandeling van kwaadaardige aandoeningen aantonen. De kwaadaardige aandoeningen lokaliseren zich het meest op het niveau van het sigmoid en het rectum, de linker colectomie is de meest frequente ingreep.

Colon divertikels meestal gelokaliseerd op het sigmoid, zijn kleine uitstulpingen van de mucosa doorheen de spierwand van het colon (fig. A).
Deze divertikels kunnen gaan infecteren: men spreekt dan van een acute diverticulitis meestal sigmoïdaal (fig. B, foto) die zich manifesteert met koorts en pijn in de linker onderste flank. Zij wordt eerst met antibiotica behandeld. In geval van recidief kan een chirurgisch ingrijpen (colectomie via laparoscopie) worden overwogen.


 

diverticules du colon

 diverticulite aiguë sigmoïdienne

cancer du rectumpièce opératoire

kanker van het rectum, operatoir deel / acute sigmoïdaal diverticulitis
(om te vergroten klik op de foto) 

De operatie van het linker colon vindt plaats met 3 tot 4 trocars-openingen met incisies van ongeveer 5 cm breed; een ontslag kan reeds na de 4 tot 6de dag na de ingreep

 

incisions
incisies
(om te vergroten klik op de foto)

 

suture entre le colon gauche et le rectum

Hechtingen tussen het linker colon en het rectum
(om te vergroten klik op de foto)Persoonlijke gegevens : GSM : (0032).475.47.38.34