Chirurgie-Digestive.com Docteur Paul Lachowsky
 
Chirurgie van het Gastro-Intestinaal Stelsel
Obesitas Chirurgie
Laparoscopie

Activiteit sites in de schoot van het CHIREC
Centre Hospitalier Inter-régional Edith Cavell

Nieuw Ziekenhuis van de Basiliek
Pangaertstreet 37
1083 Brussel

Tel.(0032).2.434.21.11.

Hôpital Delta
Boulevard du Triomphe
211 - 1160-Bruxelles
Tél. (0032).2/434.81.00.

Menu :

ENGLISH version Version FRANCAISE

eXTReMe Tracker


Obesitas Chirurgie > De Gastroplastie (maagband of maagnieten)

DE GASTROPLASTIE

                                1°) met vertical stapleline

                                               2°) met maagband

Deze heeft tot doel om het volume van voedsel te herleiden. De vertering is onveranderd want het normale verteringstelsel (maag-duodenum-dundarm-dikdarm) blijft behouden.
Het princiepe is van een versneld verzadigingsgevoel op te wekken (=onderdrukken vanhet hongergevoel)
De ingreep verkleint het maagvolume tot een kleine reservoir. Eenmaal deze gevuld wordt, wat snel gebeurt, zal de patient geen honger meer voelen en zich gemakkelijk van verder eten kunnen weerhouden.

 - 1°) De gastroplastie door verticale stapleling

         

gastroplastie verticale

 (Aanclicken om te vergroten)


Een reservoir van 40 ml wordt gemaakt door een klem met 4 rijen van nieten vertikaal op de maag geplaatst. De doorgang is nog 12mm en wordt d.m.v. Een kleine soepele silicone ring behouden.
Deze ingreep, net als alle andere, vindt plaats onder een algemene narcose en duurt ongeveer een uur. een litteken van ongeveer 7 cm onder het sternum blijft ervan over.
Deze kan pijnlijk zijn en maakt een opname van 3 dagen noodzakelijk.
Het voedsel dient fijngemalen te zijn gedurende de eerste weken.
Al het voedsel wordt goed verdragen; alhoewel dat blijkt dat in 90% van de gevallen vlees (rood en wit) en wit brood moeilijker wordt verdragen.
De ingreep is gedeeltelijk omkeerbaar door het verwijderen van de siliconen band onder het reservoir (via laparoscopie). De voedseltekorten zijn eerder uitzonderlijk en weinig van belang (soms is een supplement van ijzer en foliumzuur aangeraden) .


- 2°) Gastroplastie door laparoscopie, plaatsen van een maagband

 

anneau ajustable avec tuyau siliconé
Aanpasbare silicone band


radiographie: réservoir de taille normale
Radiographie: reservoir van normale maat

(Aanclicken om te vergroten)


De maagband is een aanpasbare band die op de bovenste delen van de maag wordt geplaatst, deze in twee delen verdelend als een zandloper,  het bovenste deel heeft een volume van ongeveer 20 ml.

Samengesteld uit drie delen (zie foto hieronder) :

- De siliconen ring met een vulbare ballon
- Een injectie reservoir van titanium (port-a-cath) dat subcutaan wordt geplaatst (zijn plaatsing komt overeen met een incissie van 3cm zie afbeelding)
- Een dunne siliconen tube die beide delen verbindt
 Het injecteren van een speciale vloeistaof in de port-a-cath zal het ballon opblazen, de doorgang diamter verminderen en zo de doorgang door de maag aanspannen.

Deze techniek heeft vele voordelen:

- Deze ingreep wordt laparoscopisch uitgevoerd: door middel van een kleine camera en speciale instrumenten, zonder de buikwand te moeten openen om pijnlijke en onesthetsiche incissie wonden te voorkomen. De ingreep duurt gemiddeld 1 uur. Ontslag van het ziekenhuis kan snel reeds na twee dagen, of daags na de ingreep.
- Aanpassen van de band is gemakkelijk en individueel per patiënt, het laat een trage harmonieuze vermagering toe, zonder ernstige voedingstekorten.
- Het voedsel is best vloeibaar voor vier weken. Op het einde van deze periode wordt een eerste aanpassing van de band uitgevoerd, en hierna kan overgegaan worden naar gemalen voedsel dit gedurende twee weken.  Hierna kan een tweede aanpassing van de band worden uitgevoerd, en er wordt overgegaan naar vast voedsel. hierop kunnen nog aanpassingen noodzakelijk zijn, deze kunnen vrij eenvoudig tijdens routine controles worden uitgevoerd.

SAMENVATTING

- ingreep met weinig of geen pijn
- esthetische behoud
- gelijkmatige vermagering zonder voedingstekorten
- individueel aanpasbare vermagering
- compleet omkeerbaar
- snel herstel naar normale activiteiten
- opmerkelijk voedseltolerantie dankzij de aanpasbaarheid van de band

- 3°)  Gastroplastie: resultaat en gevolgen voor de patiënt

- De gastroplastie, welke techniek dan ook, veranderd compleet de voedingsgewoonten van de patiënt. Er wordt verwacht van trager te eten, in alle rust en goed het vast voedsel te kauwen. Het is uiterst belangrijk te stoppen bij het eerste gevoel van verzadiging. indein deze regel niet in acht wordt genomen (te snel slikken, groet hoeveelhedne voedsel) dan kan er pijn en bloderig overgeven optreden.
- De nieuwe maag zal reeds gevuld zijn bij een equivallent van drie lepels voedsel
- Drinken kan slechts tussen de maaltijden door
- Blijven diëten wordt aangeraden. Meer beppald het drinken van Coca-Cola of het eten van roomijsjes zal u doen toenemen in gewicht ondanks de gastroplastie. Eet een gevarieerd voedingssamenstelling. Bepaalde nutriënten gaan moelijk verteren dan andere (wit brood, wit vlees, rood vlees of barbecue), maar dit is zeer individueel verschillend. een eigen ervarign is noodzakelijk hierin.
- Een regelmatig  medisch-chirurgische post-operatieve opvolging is noodzakelijk tot het gewicht zich stabiliseert.
- Een gemiddeld gewichtverlies van 4 kg per week kan worden bekomen (na een latentie van enkle dagen tot 3-4 weken) en het gewicht zal zich stabiliseren na 12 to 16 maanden.
- zwangerschap wordt afgeraden tijdens het vermageren met maagstapleling voor risico's van voedingstekortn, maar kan wel bij maagbanding (heirbij kan de band volledig leeg gelaten worden).
-
Voedingstekorten zijn zeldzaam en eerder goedaardig (vnl. Bij gastroplastie) en kunnen snel worden gecorrigeerd met suplementen van ijzer en vitaminen indien nodig.

Het gemiddeld gewichtverlies komt overeen met een verlies van 70% (of meer) van het overgewicht op 12 to 16 maand, en behouden op 50 tot 60 % na 5 jaar.

- 4°) Gastroplastie: oorzaken van falen op langer termijn

- Verticale stapling gastroplastie: geleidelijke gewichtstoeneme na enkele jaren, met het verlies van het snelle verzadigingsgevoel. In ongeveer 30 % van de patiënten na verloop van 10 jaar.

Twee belangrijkste oorzaken: het lossen van de nietlijn (gastro-gastrische fistulatie) waarbij het voedsel snel van de kleine maag naar de grote maag kan zonder de silicone ring te moeten.

fistule gastrogastrique

(Aanclicken om te vergroten)

- Dilatatie van de kleine reservoir waarbij groter volume aan voedsel kan worden ingenomen. Dit gaat soms gepaard met een erosie vande ring in de maagwand en een blok ter hoogte van de doorgang.

migration de l'anneau dans l'estomac
Erosie van de ring in de maagwand

 (Aanclicken om te vergroten)

De behandeling kan bestaan uit het uitvoeren van een nieuwe nietlijn met een silicone band (zie foto 1), dat meestal efficient is op langer termijn, of de plaatsing van een maagband (zie foto 2). Momenteel blijkt een gastric bypass tot de beste resultaten te leiden.

                    Foto 1                                                                                   Foto
 
réagrafage verticalanneau ajustable après agrafage vertical

 (Aanclicken om te vergroten)

- Gastroplastie met aanpasbare maagband: toename van het lichaamsgewicht na pouchdilatatie (10% van de gevallen na 5 jaar) (foto 3) of gedeeltelijke erosie van de maagband in de maagwand (2% van de gevallen na 5 jaar) (foto 4) 

                       Foto 3                                                                                 Foto 4                         

dilatation modérée de la poche gastriquegastroscopie: migration intra-gastrique de l'anneau

 (Aanclicken om te vergroten)           

 - Moelijkheden tot voeding en het kantelen van de band (4% van de gavellen na 5 jaar) 

Foto 5

dilatation et bascule de la poche
Dilatatie en kantelen vande pouch

 (Aanclicken om te vergroten)    

De behandeling bij dilatatie bestaat ervan de maagband correct te herplaatsen  door laparoscopie en zodoende met een efficiente en goed verdraagbare maagband.

Een banderosie (eerder zeldzaam) maakt het noodzakelijk de band volledig te laten verwijderen via laparoscopie. Eventueel kan een gastric bypass aansluitend kunnnen overwogen.

De beste preventie van beide complicatie is een regelmatig opvolging met adequate band aanpassing



Persoonlijke gegevens : GSM : (0032).475.47.38.34